Films Agenda Specials Informatie Onze locaties Nieuws
NL
EN

Let goed op bij het kopen van een kaartje: wil je naar Rialto De Pijp of naar Rialto VU? Klik hier voor meer info

Governance

- Rialto wordt bestuurd door Stichting Amsterdams Filmhuis.
- De stichting heeft een ANBI status.
- Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd.

De Stichting past sinds 2009 de Code Cultural Governance toe aan de hand van het bestuur-model. In de bestuurssamenstelling wordt steeds gestreefd naar evenwichtigheid in specifieke kennis en ervaring en er wordt gezocht naar diversiteit in (professionele en culturele) achtergrond en kennis van de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

De heer C. de Graaff, voorzitter
De heer P. van der Linden, penningmeester
Mevrouw L. Timmermans, lid
De heer H. Wagenaar, lid

Directeur: De heer R. Walravens

Bedrijfsinformatie
Stichting Amsterdams heeft het fiscaal nummer 53.70.292

Rialto is lid van:
De NVBF: De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
De VNFO: De Vereniging Nederlands Filmtheater Overleg

Verdere relevante bedrijfsinformatie vindt u in de volgende bijgesloten PDF bestanden:

Download: Bestuurverslag 2019
Download: Jaarcijfers 2019
Download: Bestuursverslag 2020
Download: Jaarcijfers 2020