Films Agenda Specials Expat Informatie Locaties
NL
EN

Governance

  • Rialto wordt bestuurd door Stichting Amsterdams Filmhuis.
  • De stichting heeft een ANBI status.
  • Beloningsbeleid: de leden van de RvT zijn onbezoldigd.

De afgelopen veertig jaar lag de leiding van Rialto in handen van een stichtingsbestuur en een directeur. In dit bestuursmodel nam de directeur de uitvoering van het financieel en artistiek beleid op zich, terwijl het stichtingsbestuur hiervoor de eindverantwoordelijkheid droeg.

Ter voorbereiding op de uitbreiding naar een tweede locatie heeft Rialto zich laten adviseren door het kennisplatform Cultuur+Ondernemen, waarbij de Code Cultural Governance als uitgangspunt diende. Dat heeft erin geresulteerd dat per 1 november 2021 Rialto de overgang heeft gemaakt naar het raad-van-toezicht-model, wat beter aansluit bij de nieuwe situatie.

De Stichting past sinds 2009 de Code Cultural Governance toe aan de hand van het bestuur-model. In de bestuurssamenstelling wordt steeds gestreefd naar evenwichtigheid in specifieke kennis en ervaring en er wordt gezocht naar diversiteit in (professionele en culturele) achtergrond en kennis van de bestuursleden.

Bedrijfsinformatie
Stichting Amsterdams Filmhuis heeft het fiscaal nummer 53.70.292

Rialto is lid van:
De NVBF: De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
De VNFO: De Vereniging Nederlands Filmtheater Overleg

Verdere relevante bedrijfsinformatie vindt u in de volgende bijgesloten PDF bestanden:

Download: Bestuursverslag 2021
Download: Jaarcijfers 2021
Download: Bestuursverslag 2022
Download: Jaarcijfers 2022