Deze website is geoptimaliseerd voor moderne browsers. Voor een betere ervaring update de browser.

Films Agenda Specials Informatie Nieuws Account
NL
EN

Governance

- Rialto wordt bestuurd door Stichting Amsterdams Filmhuis.
- De stichting heeft een ANBI status.
- Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd.

De Stichting past sinds 2009 de Code Cultural Governance toe aan de hand van het bestuur-model. In de bestuurssamenstelling wordt steeds gestreefd naar evenwichtigheid in specifieke kennis en ervaring en er wordt gezocht naar diversiteit in (professionele en culturele) achtergrond en kennis van de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

De heer C. de Graaff, voorzitter
De heer P. van der Linden, penningmeester
Mevrouw L. Timmermans, lid
De heer H. Wagenaar, lid

Directeur: De heer R. Walravens

Bedrijfsinformatie
Stichting Amsterdams heeft het fiscaal nummer 53.70.292
Verdere relevante bedrijfsinformatie vindt u in de volgende bijgesloten PDF bestanden:

Download: Bestuurverslag 2019
Download: Jaarcijfers 2019