Films Agenda Specials Expat Informatie Locaties
NL
EN
Bekijk de trailer

Nuclear Now

Het gebruik van fossiele brandstoffen vormt een steeds groter probleem. Maar waar moet onze energie dan vandaan komen? Oliver Stone pleit voor kernenergie.
Tickets bestellen

Deze voorstelling maakt deel uit van Rialto Filmclub met als gastspreker deze maand Ernst-Jan Pfauth.

Nuclear Now

Ook al weet iedereen dat fossiele brandstoffen op den (niet al te lange) duur grote delen van onze planeet onleefbaar zullen maken, vertrouwen we nog steeds op olie, kolen en gas om in onze energiebehoefte te voorzien. Windturbines en zonnepanelen wekken weliswaar schone energie op, maar het is de vraag of we er ooit genoeg van kunnen bouwen en plaatsen.

Al sinds de jaren 50 bestaat er een schoon alternatief dat wel heel veel energie produceert: kerncentrales. Ooit werd dit alternatief omarmd als de oplossing voor het nijpende energieprobleem, maar sinds de ramp in Tsjernobyl (1986) is de kerncentrale in diskrediet geraakt, wat nog versterkt werd door de ramp in Fukushima in 2011.

In dit met verve gebrachte pleidooi stelt de beroemde regisseur Oliver Stone dat de angst voor kernenergie begrijpelijk maar onterecht is, want het was menselijk falen dat ten grondslag lag aan de genoemde rampen. In zijn ogen is kernenergie het enige alternatief dat ons nog rest om de wereld te redden.